Köpprocessen

Vi har sammanställt denna information för att besvara några av de grundläggande frågor som uppstår när man först funderar på att investera i en fastighet i Spanien. Vid skrivandet av detta är informationen korrekt, men spansk och europeisk lagstiftning förändras ständigt.

ATT VÄLJA DEN IDEALA FASTIGHETEN FÖR DIG

Innan du investerar i en fastighet bör du bestämma vad du vill att din fastighet ska erbjuda, semesterboende eller permanent bostad?
Vad du bör överväga:

 • Sätt en budget baserad på tillgängligt kapital och vilket bolån du har råd med eller kan erhålla. Ta även hänsyn till att du måste lägga avsättning för köpavgifter. Senare i guiden hjälper vi dig att beräkna dessa kostnader.
 • Minimikrav för din fastighet, typ av fastighet, närhet till faciliteter – Om det bara är för semester, hur nära stranden vill du vara? Vilka behov har exempelvis din familj? Vill du ha ett lugnt område eller ett med massor av aktiviteter för familjen? Vill du få en hyresinkomst från din investering för att täcka driftskostnaderna? Vissa fastigheter är lättare att hyra ut än andra. Om du ska bosätta dig permanent i Spanien, har du varit här under vintern? Tänk också på att köpa mark och bygga villan efter dina önskemål, vi kan hjälpa dig genom hela processen. (Be om vår Byggnadsguide)
 • Budgetera dina driftskostnader och köp endast en fastighet som du enkelt har råd att underhålla.
 • När du har identifierat fastigheten du vill köpa kan du lägga fram ett köpförslag. Med detta förslag måste du beakta priset och betalningsdatum.
  Kom ihåg att om du lägger ett erbjudande som är lägre än begärt pris, är fastigheten fortfarande tillgänglig på marknaden tills säljaren har accepterat erbjudandet skriftligen.

 

När erbjudandet har accepterats skriftligen måste du kunna betala 10% handpenning så snart som möjligt, eftersom ett privat köpeavtal kommer att upprättas i detta skede, vilket binder båda parterna till transaktionen.

Detta är bara några av de punkter du måste överväga, vi på Fiesta Properties kan diskutera och ge råd om alla frågor som rör valet av en fastighet.

Nu vet du vilken typ av fastighet du vill ha och hur mycket du har att spendera. Vilken är den juridiska processen i Spanien vid köp?

Steg-för-steg-guide för att köpa din fastighet

I alla fastighetstransaktioner i Spanien är det mycket viktigt att se till att du inte bara har en klar äganderätt till marken (det vill säga att du äger marken och därmed allt som finns på den), utan också att det inte finns några lån eller skulder på fastigheten som du kan ärva när du köper marken eller fastigheten.

Steg 1

Försäljning och köp av alla fastigheter i Spanien kräver att det registreras i fastighetsregistret. De förvaltar detaljer om fastigheten och förteckning över finansiella belastningar och andra ärenden som kan påverka äganderätten. Vi rekommenderar att du söker juridisk rådgivning från en av de lokala flerspråkiga advokaterna eftersom äganderätt och eventuella utestående skulder på fastigheten bör kontrolleras noggrant.

Steg 2

Nästa steg skulle vara att ordna ett NIF/NIE-nummer för att presentera för notarien vid köpet och även för att betala skatter. För detta behöver du ditt pass och en fotokopia, samt en ifylld ansökningsblankett som du personligen måste lämna in till Policia Nacional för bearbetning. Detta görs också enkelt av din advokat.

Steg 3

Öppna ett spanskt bankkonto hos en lokal bank där du kan överföra medel för köpet. Vi kan ordna detta åt dig.

Steg 4

Ett privat köpekontrakt upprättas där villkoren för köpet anges, vilken handpenning som ska betalas (vanligtvis 10% av köpesumman), datum för slutförande, inventering om försäljningen inkluderar möbler. Vi rekommenderar att du inte skriver under detta kontrakt förrän din advokat har förklarat alla kontraktets fullständiga konsekvenser.

Steg 5

Om du önskar ordna en bolånefinansiering bör du ta hänsyn till att det tar cirka 1 månad för banken att godkänna lånet och värdera fastigheten innan du skriver på låneavtalet. För mer information om räntesatser och beräkning av månatliga avbetalningar,
Kontakta oss så kan vi ge dig en fullständig offert.

Steg 6

Inför slutförandedatumet bör din advokat kontrollera med alla relevanta myndigheter för att säkerställa att det inte finns några obetalda fakturor, vilket inkluderar el- och vattenräkningar samt avgifter till kommunen.

Steg 7

Nu är det dags att skriva under Escrituran. På slutförandedagen (eller innan om båda parter är överens) kommer säljaren och köparen, eller deras ombud med fullmakt, att träffa notarien. Notarien är en oberoende statstjänsteman som certifierar juridiska dokument. Notarien agerar inte för någon av parterna och ersätter inte din advokat, utan vittnar bara om underskrivandet av Escrituran. Vid detta tillfälle betalas resterande köpeskilling till säljaren. Om du har beslutat att ta ett bolån så skrivs det också under framför notarien vid denna tidpunkt. Du kommer sedan att vara stolt ägare till en fastighet i Spanien och få nycklarna till din nya bostad.

Steg 8

Nu bör din advokat gå vidare med att överföra alla tjänster (vatten, elektricitet och kommunala avgifter) till ditt namn och fylla i alla nödvändiga bankauktorisationer för autogiro. Dessutom kommer han att förbereda betalning av alla relevanta skatter och kostnader som täcker köpets undertecknande, inklusive notarieavgifter, fastighetsregisteravgifter och köpskatt (vilket förklaras mer ingående senare i denna guide).
Vi föreslår att du efter köpet av fastigheten också tecknar en lämplig hemförsäkring (fråga oss på Fiesta Properties om en offert) och upprättar ett spanskt testamente genom din advokat. Att skriva ett testamente kan spara mycket hjärtesorg för din familj och tar inte mycket tid. Precis som med ett annat testamente bör du använda en advokat för att upprätta det. Genom att diskutera med en spansk advokat exakt vad du önskar ska hända med din egendom efter din död kan han noggrant notera dina önskemål och ge råd om hur testamentet bör uttryckas för att genomföra dina verkliga intentioner enligt spansk lag. Precis som med de flesta juridiska dokument i Spanien undertecknas ditt testamente inför notarien.

KOSTNADER FÖR KÖPET

Löpande utgifter – när du är ägare till en bostad i Spanien måste du ta hänsyn till regelbundna utgifter som påverkar fastigheten, till exempel:

 • Avgifter för bostadsrättsföreningen – Om fastigheten ingår i en bostadsrättsförening eller är belägen på ett område med gemensamma faciliteter måste du betala en avgift till bostadsrättsföreningen. Denna avgift används för att underhålla gemensamma trädgårdar, pooler, hissar osv. Om du har en egen villa med pool och trädgård måste du också betala för underhåll av dessa.
 • Sophämtning och fastighetsskatt (Basuras och IBI) – Avgifterna faktureras årligen av den lokala kommunen. Observera: Det är ditt ansvar att betala Basuras och IBI varje år, även om du inte får en faktura. Vi rekommenderar att du använder autogiro för att betala dessa avgifter.
 • Gas, vatten, elektricitet, telefon, hemförsäkring osv. – För att betala för dessa tjänster är det enklast att använda autogiro kopplat till ditt lokala bankkonto. De flesta av dessa avgifter faktureras varannan månad, men kan variera beroende på tjänsteleverantören. Det kan finnas fasta avgifter för el, telefon och vatten oavsett om du använder tjänsterna eller inte.
 • Skatter: Patrimonio (förmögenhetsskatt) – Patrimonio är en skatt som betalas på din förmögenhet i Spanien (fastighet, pengar på banken som genererar ränta) Inkomstskatt för icke-boende (Renta) – denna skatt måste betalas oavsett om din fastighet hyrs ut eller inte. Den baseras på taxeringsvärdet för fastigheten.
 • När du säljer ditt hem förväntas du betala:
  1. PLUSVALIA – betalas till kommunen och baseras i huvudsak på markens värdeökning sedan du köpte den. KAPITALVINSTSKATT – betalas till staten och beräknas utifrån vinsten vid försäljningen av fastigheten. Beroende på året då du köpte fastigheten kan du vara berättigad till en reducerad skattesats.
  2. Om du överlåter ditt hem (antingen som gåva eller genom ett testamente) kan du behöva betala plusvalia (till kommunen) och ARVS- OCH GÅVOSKATT (till staten).

Detta kan verka komplicerat, men i själva verket är det inte det. Du kan antingen kontakta en skatteexpert eller så kan din advokat hantera detta åt dig.

HANTERING & UNDERHÅLL

Om du bara använder din bostad under korta perioder kommer du förmodligen behöva en förvaltningsagent som tar hand om din egendom.

Fiesta Properties kan ge dig råd om vilket företag som bäst lämpar sig för att sköta din egendom. Agenten tar vanligtvis ut en årlig fast avgift samt kostnader för underhållsarbete, städning, tvätt, trädgårdsskötsel och poolrengöring. De flesta pålitliga företag lämnar en offert i förväg för arbetet.

BOLÅN

Det blir allt enklare att få bolån för icke-boende. Den som lånar ut pengarna vill veta att du har möjlighet att betala tillbaka dem! Bolånemarknaden i Spanien är inte så sofistikerad. Banker tillhandahåller bolån och för icke-boende kan man vanligtvis få upp till 60-70% av bankens värdering, vanligtvis över en period av 10 till 25 år, men längre återbetalningsperioder kan vara möjliga. De flesta banker kommer att begära dina tre senaste lönespecifikationer och ett par månaders kontoutdrag. Om du är egen företagare eller äger ditt eget företag kommer bankerna att begära de två senaste årens balansräkningar, resultaträkningar samt fullständiga skattedeklarationer. Fiesta Properties kan hjälpa dig med processen och skaffa offerter vid behov.

ORDLISTA

 • ABOGADO – Advokat
 • AGENCIA INMOBILIARIA – Fastighetsmäklare
 • AJD – Stämpelskatt
 • COMPRADOR – Person som köper en fastighet
 • CONTRATO PRIVADO – Privat kontrakt
 • ESCRITURA – Fastighetsdokument
 • GESA – El-leverantör
 • IBI – Kommunal fastighetsskatt
 • NIE – Personligt skattenummer för utlänningar
 • NOTA REGISTRAL – Utdrag från fastighetsregistret
 • PODER – Fullmakt
 • PLUSVALIA – Skatt på markens ökade värde
 • REGISTRO DE LA PROPIEDAD – Fastighetsregistret
 • TELEFÓNICA – Fast telefoni-leverantör
 • VENDEDOR – Person som säljer en fastighet

FAQ

Detta kan tas reda på genom att begära en sökning på den aktuella fastigheten.

Vid köpet måste du betala kapitalöverföringsskatt.

Det är kommunens fastighetsskatt, även känd som kommunala avgifter.

Din advokat bör begära alla senaste kvitton för att försäkra sig om att alla betalningar är aktuella.

Om inget annat anges är det säljaren som har förhandlat fram mäklararvodet. De flesta fastighetsmäklare arbetar på en ‘ingen försäljning, ingen avgift’-basis.

Den här undersökningen görs både av advokaten och fastighetsmäklarna.

Om inget annat anges bör säljaren betala för kostnaderna för en befintlig inteckning.

Låneprocessen i Spanien är mycket enkel, du måste dock bevisa att du har råd att betala de månatliga avbetalningarna. Detta görs genom att presentera din ekonomiska dokumentation, såsom P60, lönespecifikationer.

Ja, du måste betala Plusvalia och Kapitalvinstskatt. Denna skatt beräknas på vinsten från försäljningen av fastigheten.

Detta rekommenderas starkt, men är inte obligatoriskt.

Köparen betalar notarieavgiften vid köpet av fastigheten.